Solceller och solkraft

Solkraft är ett samlingsnamn för de tekniker som omvandlar solens strålar och energi till elektricitet. Solceller är en variant att göra detta på, en annan är termisk solkraft. Den termiska solkraften låter något medium värmas upp för att sedan omvandla värmen till el.

Solceller är något som bara blir mer och mer populärt i dagen samhälle. Vi strävar efter så miljövänlig energi som möjligt och solenergi tillhör de förnybara energikällorna där exempelvis vindkraft, vattenkraft och vågkraft också ingår. Solkraft är ett av de absolut renaste energikällorna med minimal påverkan på miljön.

Solpaneler i solcellspark

Solcellspark i Hannover i Tyskland.

Sverige och solceller

Sverige är ett land som sett till sin storlek är mycket framstående inom teknik, och så också inom solcellsladdare. Det finns många framstående forskare och forskarteam inom solcellsindustrin som har sitt säte i Sverige.

När det kommer till solceller och placering i Sverige finns det många fördomar som säger att Sverige ligger för långt norrut och därför inte är lämpligt för solceller. Detta påstående är helt felaktigt eftersom vi har sol fler timmar på dygnet under sommarmånaderna än än länder längre söderut. Vi i Sverige har till exempel lika bra potential för solceller som i norra Tyskland. Tyskland som just nu är störst i världen på solceller.

I Sverige får man subventionering för installation av solceller, både som privatperson och företag vilket ska uppmuntra till mer förnybar energi. I februari 2013 kunde man få upp till 35%. Källa och fullständig info: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2009689-om-statl_sfs-2009-689/

Skötsel

I Sverige behövs nästan ingen skötsel alls utav solceller. Eftersom det regnar så pass ofta håller solpanerna sig rena och tack vare dess glatta och lutande yta glider snö normalt sett av. Solcellsladdare till mobiltelefoner och liknande kräver ingen större skötsel heller. Blir ytorna flottiga går det fint att torka av med en fuktig trasa.

Vad är en solcell?

En solcell är en typ av fotocell som är utformad att helt enkelt omvandla solens ljus till elenergi. El som vi människor kan använda för att exempelvis värma upp hus, belysning eller driva elektroniska enheter.

Solpaneler hustak

Solpaneler kan placeras på hustak

2 typer

Det finns primärt två olika typer av solceller som används för att nyttja solens energi.

Solpaneler

Solpanerler består av kiselsolceller. De har kristallina solceller och högre verkningsgrad än tunnfilmssolceller. Solpaner är de mest populär idag.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller har fördelen att vara otroligt tunna, de är endast mikrometer tunna filmer som fästs på en glas eller stålyta. De är inte lika effektiva som solpaneler i dagsläget men det bedrivs forskning i stor skala för att göra de mer effektiva.